Zboží v akci - dárkové a slevové kupóny

Zboží v akci – informace ke kampani

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Společnost SEFIS moto s.r.o., IČ 29276713, DIČ CZ29276713, sídlem Praha, Spojovací 182/11 Praha 9 - Vysočany 190 00 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  Oddíl C a  vložka 329328 , (dále jen „SEFIS moto“) organizuje v termínu od 16:00 hodin dne 28. 12. 2018  do odvolání (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „Povánoční výprodej“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce www.sefismoto.cz.
V rámci Kampaně SEFIS moto nabízí vybrané zboží za nejlepší ceny na trhu, které si může zákazník pořídit, ale na něž nemá právní nárok a tyto podmínky nejsou závaznou nabídkou ani veřejnou nabídkou k uzavření smlouvy.
Aktuální sortiment zboží nabízeného v rámci Kampaně je k dispozici na internetové stránce www.sefismoto.cz.

DEFINICE

SEFIS moto v Kampani používá termín „dostupnost“, který stanoví, které zboží je v Kampani a kdy stane dostupným, tj. kdy si jej zákazník bude moci objednat za cenu stanovenou v Kampani, přičemž zákazník bere na vědomí, že SEFIS moto má na skladu pouze určený počet předmětného zboží a že zákazník může v Kampani získat pouze jeden (1) kus konkrétního zvýhodněného zboží, přičemž rozhodujícím je, aby potvrdil objednávku daného zboží, dokud má SEFIS moto zboží na skladu.
SEFIS moto podotýká, že slevy v Kampani kalkuluje z cen zboží, které jsou nezávazně doporučeny distributorem či výrobcem, které považuje za běžné.
   
OBJEDNÁVKA
Při objednávání zboží nabízeném v Kampani je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami SEFIS moto a těmito podmínkami Kampaně.
Zboží v Kampani lze zakoupit nejdříve při ukončení odpočtu času před začátkem prodeje daného artiklu.
Poskytnutí slevy, resp. zboží v Kampani za zvýhodněnou cenu, je podmíněno řádným dokončením objednávky, nikoliv pouhým vložením do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky, přičemž v rámci Kampaně nelze využít žádných jiných cenových zvýhodnění ani slev, které může SEFIS moto poskytovat.
Zákazník bere na vědomí, že pokud objednávku zboží nabízeného v Kampani nedokončí do deseti (10) minut od vložení zboží do košíku, pak je objednávka automaticky stornována.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
SEFIS moto nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet.
SEFIS moto prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
SEFIS moto si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit.
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.
Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

ZBOŽÍ VE SLEVĚ / AKCI
Slevové kupóny nelze uplatnit na akční zboží, které je již ve slevě. Slevy se nedají sčítat.
Dárkové poukazy lze uplatnit na veškeré zboží v eshopu včetně akčního

Podmínky použití dárkového kuponu:

  1. Hodnota uvedená na přední straně kuponu bude odečtena z ceny nákupu.
  2. Kupon není směnitelný za peníze, kupon nelze rozměnit, hodnotu kuponu lze vyčerpat pouze jednorázovým nákupem.
  3. U zboží, na jehož nákup byl uplatněn dárkový kupon vám může být v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo oprávněné reklamace vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového kuponu nebo vytvořením kreditu pro nákup jiného zboží.
  4. Kupon je platný 1 rok od nákupu.
  5. Kuponem lze uhradit pouze nákup v e-shopu Sefismoto.cz nebo v kamenné prodejně SEFIS moto na adrese Spojovací 182/11 Praha 9 190 00
  6. Pro získání podrobných informací k uplatnění kuponu, v případě dalších dotazů nebo potíží s aktivací kuponu navštivte naše internetové stránky na adrese www.sefismoto.cz nebo se zastavte osobně v našem kamenném obchodě. Informovat se můžete také na našem emailu info@sefismoto.cz nebo na telefonu tel: 606 415 315
  7. Kód kuponu je jednorázový a po jeho použití se stává neplatným.
  8. Nákup se řídí platnými Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem společnosti SEFIS moto s.r.o.
  9. Kupon nemůže být nijak nahrazen v případě ztráty nebo poškození jež by zamezilo použití kódu kuponu.
  10. Kupující není oprávněn kupon dále přeprodávat třetím osobám. V případě, že tak i přes tento zákaz učiní, je plně odpovědný za případné škody, které třetím osobám vzniknou.
V Praze, dne 22. 10. 2020